Is cluiċe uafáis Dreamcast é The Ring: Terror’s Realm. Is droċ-ċlón Resident Evil é agus tá sé bunaiṫe ar sraiṫ Ring (An sraiṫ a ḃfuil an téip VHS marfaċ aici). Tá sé ana-ḋifriúil leis an scannán clúiteaċ agus ḃí suim agam níos mó a ḟoġlaim faoin gcluiċe seo. D’ḟéaċ mé tríd na coṁaid an cluiċe agus ṫaifead mé iad.

Scríoḃ mé alt ar an vicí The Cutting Room Floor faoin cluiċe agus d’uaslódáil mé saṁlaċa ón cluiċe go The Models Resource anseo.