Cluiċe froig méime iomaíoċta do beirt imreoir nó níos mó.