Is úrscéal le Euḋmon Ó Dúnaḋaiġ (ainm cleite “F. M. Allen”) é Clashmore. Foilsíoḋ ar dtús é sa ḃliain 1903 agus tras-scríóḃ mé é i riṫ 2021 agus 2022.

Sa scéál téann Francis Aylward ó Londain go dtí Trá Ṁór ċun a uncail, Henry Aylward (Tiġearna na Ċlaise Móire), a ċuardaċ mar a d’imiġ Henry as raḋarc. In Éirinn foġlaimíonn Francis stair a ṫeaġlaiġ.

D’úsáid mé cóip as ab Leaḃarlann Ċontae na hIarṁí agus scanaḋ cartlainne nuaċtán The Pittsburgh Catholic, a an úrscéal a foilsiú mar ṡraith. Óstáil Duquesne University an ċartlann seo.

Tá sé ar fáil mar formáidí EPUBPDF.